top of page

'' Nieuwe regeling Betaald Ouderschapsverlof ''


Een update in verlofdagen voor degene die het hebben gemist. In 2020 was er ineens goed nieuws voor ouders omtrent verlofregelingen. Het geboorteverlof voor partners werd uitgebreid naar 5 weken. Zo kunnen de papa's meer tijd spenderen met de nieuwe baby en (eindelijk) meer support geven aan de mama's. Je moet wel het aanvullende geboorteverlof in de eerste zes maanden na de geboorte opnemen. Tijdens dit verlof krijg je geen salaris van je werkgever, maar een uitkering van het UWV. De uitkering is maximaal zeventig procent van je dagloon. Werkgevers vragen de uitkering aan bij het UWV en die betalen de werknemers uit.


Maar wacht er komt meer. Want sinds Augustus dit jaar heb je nu ook recht op 26 weken Ouderschapsverlof, waarvan 9 weken hiervan betaald is. Volgens de Europese richtlijn moeten EU landen verschillende minimumeisen m.b.t. kraamverlof en ouderschapsverlof gaan implementeren. Met onder andere het recht op 2 maanden betaald ouderschapsverlof voor partners.

Ouders die ouderschapsverlof willen opnemen, krijgen de eerste 9 van de 26 weken een uitkering van UWV. De verlofuitkering bedraagt 70% van het dagloon van de medewerker, en maximaal 70% van het maximumdagloon. Deze 9 weken betaald verlof moet in het eerste jaar van het kind worden opgenomen. Maar mag wel verspreid over het hele jaar worden ingedeeld. En onthoudt dat dit betaalde verlof nog bovenop het geboorteverlof komt.Opname van de rest van het ouderschapsverlof van 17 weken is nog steeds mogelijk totdat het kind 8 jaar wordt. Dit verlof is onbetaald. Om het nog makkelijker uit te leggen even een samenvatting:


⦁ Geboorteverlof / 5 weken / Geldt voor partners / Duur: 5 x aantal werkuren p.week

⦁ Betaald ouderschapsverlof/ 9 weken / Geldt voor beide ouders / Duur: 9 x aantal werkuren p.week

⦁ Onbetaald ouderschapsverlof/ 17 weken / Geldt voor beide ouders / Duur: 26 x aantal werkuren p.week

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page